Wie zijn wij

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is een vereniging van en voor huurders van woningstichting Woonveste in de gemeentes Heusden & Haaren.

De vereniging staat voor het behartigen van de belangen van huurders van Woonveste binnen het werkterrein van de vereniging.

Zij doet dat op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder en wil hiermee de rechtspositie van huurders van Woonveste waarborgen.

Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van Woonveste. Het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van Woonveste.