Lidmaatschap

Wat krijg ik als ik lid wordt van Huurdersvereniging Heusden Heusden?

Huurdersvereniging Heusden probeert haar leden met zoveel mogelijk van dienst te zijn. Focus is de volkshuisvesting en de zaken die ermee samenhangen. Dit kan onderhoud, huurtoeslag, woningaanpassing en toewijzing zijn. Wij staan open voor allerlei ideeën die onze bijdrage in de belangen van de huurders van Woonveste dienen. Meldt u aan, er zijn geen lidmaatschapskosten.

Huurdersvereniging Heusden heeft als doel: het behartigen van de belangen van goed en betaalbaar wonen bij Woonveste. Als lid steunt u Huurdersvereniging Heusden en haar bestuur om de rechtspositie van de huurders in de betrokken woningen te verdedigen. U heeft de mogelijkheid om samen met andere leden de betaalbaarheid van woningen te bevorderen.

U werkt samen met andere huurders en bewoners aan het welzijn in de omgeving zodanig dat dit het woongenot ten goede komt. U heeft invloed op de agenda van het overleg van het bestuur van Huurdersvereniging Heusden met Woonveste en de gemeente zodat uw de wensen naar voren komen.

U bevordert een goede participatie van de huurders in het verhuurbeleid, verkoop van woningen, betaalbaarheid, nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidmaatregelen Wij kunnen met uw steun helpen het beleid bij uw verhuurder af te stemmen op de behoeften van de huurder, Ú dus!

Omdat Huurdersvereniging Heusden er niet is voor individuele zaken, houdt zij geen spreekuur. Zaken die meerdere huurders aangaan of het beleid van Woonveste en gemeenten aangaan zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Heeft u liever persoonlijk contact. Bezoek dan één van onze teams "Klachten en Bemiddeling", in iedere wijk houden zij regelmatig spreekuur.

In 2016 zal de vereniging het informatiekanaal met huurders en leden vereenvoudigen door de mogelijkheid van e-mail contact. Het stellen van vragen of geven van opmerkingen naar het bestuur is daarmee gegarandeerd. Het bestuur wil de informatievoorziening via de nieuwe website verbeteren.

Een huurder van Woonveste is automatisch lid van Huurdersvereniging Heusden en behoeft geen contributie te betalen. Toch wil de huurdersvereniging graag op bovengenoemde thema’s uw mening of standpunt vernemen. U kunt zich opgeven, zodat wij u (digitaal) kunnen betrekken bij vraagstukken. U kunt zich aanmelden via de contactpagina.

Lidmaatschap

Uw voordelen als lid van Huurdersvereniging Heusden