Algemene informatie

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de vertegenwoordiger van huurders van woningen van Woonveste in de gemeenten Heusden en Haaren. Woonveste heeft in beide gemeenten ongeveer 5000 woningen.

De vereniging verleent ondersteuning en advies aan huurders van Woonveste. De vereniging probeert deze doelen onder meer te bereiken door:

- Het aangaan van samenwerkingsafspraken met de gemeentes Heusden & Haaren en andere gesprekspartners
- Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en eventueel andere gesprekspartners op verenigingsniveau, waaronder de gemeentes Heusden & Haaren.
- Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken
- Het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van Woonveste
- Het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken
- Uitwerking huurbeleid t.b.v. passend toewijzen en betaalbaarheid bij huurmutatie voor de doelgroepen:

Een huurder van Woonveste is automatisch lid van Huurdersvereniging Heusden en behoeft geen contributie te betalen. Toch wil de huurdersvereniging graag op bovengenoemde thema’s uw mening of standpunt vernemen. U kunt zich opgeven, zodat wij u (digitaal) kunnen betrekken bij vraagstukken. U kunt zich aanmelden via de contactpagina.