Het bestuur

De werkwijze van het bestuur

Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden bestaat uit zeven leden. Drie leden daaruit vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden zijn woonachtig in verschillende kernen en wijken van Heusden, kern Haaren en kern Helvoirt. Gezien de grote wettelijke verantwoordelijkheden wil het bestuur op korte termijn uitbreiden naar 9 leden.

Het bestuur heeft maandelijks één of meerdere overleggen om de actualiteit te bespreken, voorstellen te maken naar gemeente of Woonveste of om te reageren op voorstellen van één van deze partijen. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies op tal van zaken die het wonen aangaan.

Het bestuur maakt jaarlijks een activiteitenplan wat zij bespreekt met het bestuur van Woonveste. Aan het activiteitenplan is een jaarbegroting gekoppeld . Woonveste faciliteert het bestuur van Huurdersvereniging Heusden om haar activiteiten uit te voeren.

Het bestuur heeft permanent aandacht voor wat er zoal speelt in woningverhuur, woningonderhoud, woningverkoop en nieuwbouw. Het bestuur heeft een korte lijn met negen bewonerscommissies en laat zich adviseren door ervaringen in de drie teams "Klachten & Bemiddeling" in Vlijmen, Oud-Heusden en Drunen.

Het bestuur houdt minimaal eens per jaar een ledenvergadering om zich te verantwoorden naar haar achterban. De verslagen van bestuursvergaderingen, de voorstellen, adviezen en beleidsreacties naar Woonveste en gemeenten.

Het dagelijks bestuur

Overige bestuursleden