heusden3

 

Huurdersvereniging Heusden is opgericht in 2010 en is een vereniging van en voor huurders van woningstichting Woonveste in de gemeente Heusden. De vereniging staat voor het behartigen van de belangen van huurders van Woonveste binnen het werkterrein van de vereniging,op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder.Het waarborgen van de rechtspositie van huurders van Woonveste. Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van Woonveste.Het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van Woonveste.

De vereniging probeert deze doelen ondermeer te bereiken door:Het aangaan van samenwerkingsafspraken met de gemeente Heusden en andere gesprekspartners, Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en eventueel andere gesprekspartners op verenigingsniveau, waaronder in ieder geval de gemeente Heusden. Het stimuleren, initiëren  en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken.Het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van Woonveste. Het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.

Het lidmaatschap van de vereniging is geheel gratis. Ik hoop dat wij binnenkort ook u kunnen verwelkomen als lid van onze vereniging want samen staan we sterk.

De voorzitter.